blog.rebelia.cz

Rebelský blog, který vás baví!

Archiv » 2014 » March

Pravda nebo myšlenka?

Už mnohokrát jsem viděl lidi, jak se hádají a lpí na slovech, jež vyřkne druhá strana. Lpí na důkazech, na studiích, na odborných názorech. A co je nejrozporuplnější – věří své “pravdě”.

Myslíte si, že máte v něčem pravdu? Pak asi věříte iluzi. Kolikrát už se stalo, že lidé něco brali za pravdu, a pak se  ukázalo, že to byla lež.

Jako když zem byla plochá.

Je dobré si uvědomit, že veškeré vědecké závěry a “pravdy”, mohou být kdykoliv vyvráceny. Vše, co vytvořila lidská mysl, je jen dočasné. Může se to jevit jako pravdivé, ale záhy to budou lidé pokládat za nesmysl.

it is what it is

Přečíst celé…