blog.rebelia.cz

Rebelský blog, který vás baví!

Kategorie » Spiritualita

Pravda nebo myšlenka?

Už mnohokrát jsem viděl lidi, jak se hádají a lpí na slovech, jež vyřkne druhá strana. Lpí na důkazech, na studiích, na odborných názorech. A co je nejrozporuplnější – věří své “pravdě”.

Myslíte si, že máte v něčem pravdu? Pak asi věříte iluzi. Kolikrát už se stalo, že lidé něco brali za pravdu, a pak se  ukázalo, že to byla lež.

Jako když zem byla plochá.

Je dobré si uvědomit, že veškeré vědecké závěry a “pravdy”, mohou být kdykoliv vyvráceny. Vše, co vytvořila lidská mysl, je jen dočasné. Může se to jevit jako pravdivé, ale záhy to budou lidé pokládat za nesmysl.

it is what it is

Přečíst celé…

Když něco chcete…

Jakkoliv to zní zvláštně, tento text jsem napsal se zavřenýma očima, nepřemýšlel jsem u něj, nechal jsem ruce, ať píšou sami.

spirit-heart[1][1]

Přečíst celé…

Propojenost těla, duše a jídla

Co si o tom myslím já?

Zkušenosti mě přesvědčily o tom, že přísloví ve zdravém těle zdravý duch, má v sobě více hloubky, než by se mohlo zdát.

Chcete-li poznat více sami sebe, svoji duši, musíte se nejdříve zaměřit na tělo. Sestoupit z mysli do těla. Do smyslů. Do vnímání. Tak se můžete jednoduše dostat k vědomí. K sobě samým a začít opravdové sebepoznání. Proto se při meditaci máte soustředit na dýchání. Na tělo. Je to brána k něčemu dalšímu.

Jenže sestoupit z mysli do těla a začít jej intenzivně vnímat, lze jen tehdy, cítíte-li se ve svém těle dobře. Více než dobře, skvěle. Pak je mnohem snažší vypnout mysl a dostat se do meditativního stavu.

tu-bshvat-holy-pleasure[1][1]

Přečíst celé…