blog.rebelia.cz

Rebelský blog, který vás baví!

Když něco chcete…

Jakkoliv to zní zvláštně, tento text jsem napsal se zavřenýma očima, nepřemýšlel jsem u něj, nechal jsem ruce, ať píšou sami.

spirit-heart[1][1]

Když něco chcete, musíte si za tím jít. Nepřemýšlet moc nad tím, jak a prostě konat. Podle srdce, podle toho, co cítíte. Ať to dopadne dobře nebo ne, důležité je, že jste do toho dali maximum. Ne pokaždé se to povede, ale musíte to udělat. Jedině tak se dá opravdově žít. Konáním toho, co víte celou bytostí, že máte udělat.

Ne v mysli, ne v novinách, ne kdekoliv ve společnosti, ale uvnitř sebe, ve svém srdci najdete pro každý každičký okamžik jasnou zprávu, co máte dělat. A řídíte-li se jí, děláte to, bezmyšlenkovitě. Dělá se to samo. Vše je v souladu. A naplňuje vás pocit volnosti, svobody konání.

Mysl vás může vést různými cestami, které mohou vést ke slávě, penězům, ke všemu, po čem zdánlivě toužíte. Ale jedině to, kam vás vede srdce, vám odkryje vaše vnitřní štěstí. I když se to stokrát nepovede, i když budete stokrát dole, děláte-li správnou věc, víte, že to tak musí být. Nezastaví vás to.

Vžijete-li se do okamžiku, který ovládá srdce, ucítíte, že žijete. Ucítíte to, co mysl nikdy spatřit nedokáže. Něco, za co žádné hmotné bohatství nestojí. Život. Vy sami budete životem.

  • 1 http://catedwardsclairvoyant.com/2011/08/19/my-relationship-with-my-spirit-guides/

Kategorie: Spiritualita