blog.rebelia.cz

Rebelský blog, který vás baví!

Pravda nebo myšlenka?

Už mnohokrát jsem viděl lidi, jak se hádají a lpí na slovech, jež vyřkne druhá strana. Lpí na důkazech, na studiích, na odborných názorech. A co je nejrozporuplnější – věří své “pravdě”.

Myslíte si, že máte v něčem pravdu? Pak asi věříte iluzi. Kolikrát už se stalo, že lidé něco brali za pravdu, a pak se  ukázalo, že to byla lež.

Jako když zem byla plochá.

Je dobré si uvědomit, že veškeré vědecké závěry a “pravdy”, mohou být kdykoliv vyvráceny. Vše, co vytvořila lidská mysl, je jen dočasné. Může se to jevit jako pravdivé, ale záhy to budou lidé pokládat za nesmysl.

it is what it is

Je až komické, jak si lidé stojí za svou pravdou a ne a ne uhnout. Pravdou, která je uměle vytvořena lidskou myslí. Někdo je kvůli ní schopen i zabít. Přitom to je jen myšlenka, která ani není jejich, jen se jim vloudila do hlavy a oni ji přijmuli za svou. Jsou jí zaslepeni.

Proto nelpěte tolik na faktech, protože může přijít den, kdy se vám všechna fakta rozsypou jako čaj.

Aby nedošlo k nedorozumění, já neříkám, že veškerá věda a fakta jsou špatná a neměli bychom je využívat. Tato rádoby fakta mohou být určitě užitečná, dokud fungují. Říkám jen, že bychom je neměli brát za své a za jakousi absolutní pravdu. To je čiré bláznovství.

Stejně tak to je s výchovou, masovou manipulací médii a vším okolo vás.

Jednou jsem narazil na fotku jakéhosi křesťanského testu ze školy z Afriky (nevím přesně, byla to nějaká rozvojová země). Byly tam otázky jako: kdo stvořil Zemi. Správná odpověď: Bůh. A lidé na českém internetu se tomu smáli. Že to přeci není možné, co se to učí za nesmysly. Neuvědomujíc si, že v jinak barevném provedení se to učili a učí také. Jen jiná fakta. Podstata stejná.

Je to jen jedna z mnoha ukázek toho, jak se lidé dokážou nevědomky ztotožnit s něčím, co je někdo naučil, co přišlo z venčí. Všechno, co jste se kdy naučili a čemu věříte je postavené na stejném základě jako výuka v oné zemi.  Není to žádná pravda. Jsou to jen myšlenky. Názory. Předpoklady. Vy máte nějaké, někdo jiný má nějaké jiné. Nikdo nemá pravdu. Ve světe myšlenek absolutní pravda neexistuje.

Až se příště dostanete do ústního konfliktu, vzpomeňte, že se bavíte o předpokladech, ne o pravdě. Už samo toto uvědomění může přeměnit jakoukoliv hádku v zajímavou debatu. A hlavně – neztotožňujte se se svými myšlenkami, jsou to jen myšlenky, ne vy.

Štítky: , ,

Kategorie: Mysl, Spiritualita